herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Zarządzenie nr 128/2007 z dnia 06 lipca 2007 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki położonej w Gryficach przy ul. Niepodległości 82 o numerze geodezyjnym 177/10.


ZARZĄDZENIE Nr 128

B U R M I S T R Z A G R Y F I C

z dnia 06 lipca 2007 r.

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki położonej w Gryficach przy ul. Niepodległości 82 o numerze geodezyjnym 177/10 o pow. 362 m2.

Na podstawie art. 110 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami ) po przeanalizowaniu warunkowej umowy sprzedaży działki położonej w Gryficach przy ul. Niepodległości 82 oznaczonej numerem geodezyjnym 177/10 o powierzchni 362 m2 bez zabudowań;

zarządza się co następuje :

§ 1.

Gmina Gryfice nie wykona, przysługującego jej zgodnie z warunkową umową sprzedaży sporządzoną w Kancelarii Notarialnej Ireny Szabuni - Semczuk w Gryficach w dniu 28 czerwca 2007 r. Rep. A 1329/2007, prawa pierwokupu działki opisanej wyżej, zbytej pod warunkiem przez małżonków Tomasza i Urszulę PRZYBYLSKICH na współwłasność Państwu Bogusławowi i Ewie małż. Orzechowskim, oraz Przemysławowi i Radosławowi Orzechowskim

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GRYFIC

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 23-07-2007 15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Bojówka 23-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 23-07-2007 15:27