herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Zarządzenie nr 25/2007 z dnia 19.02.2007 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich


ZARZĄDZENIE Nr 25/2007

Burmistrza Gryfic

z dnia 19 lutego 2007 roku

w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich.

Na podstawie § 17 ust. 1 załączników Nr 1 - 30 do uchwały Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 sierpnia 2005 r. Nr XXIX/288/2005 w sprawie statutów sołectw gminy Gryfice

zarządzam , co następuje:

§ 1. Zwołuję zebrania wiejskie w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję i ustalam harmonogram zebrań wiejskich , stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i pracownikom wyznaczonym do obsługi i prowadzenia zebrań.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Sporządziła: Wanda Piwoni

Wprowadziła: Karina Markowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 20-04-2007 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wanda Piwoni 20-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 20-04-2007 14:18