Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2006


Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfice
za III kwartał 2006r.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2006

Wykonanie za III kw 2006

% wykonania

1

3

4

1. Dochody ogółem

43.157.975

33.278.565,96

77,11

    1. Dochody własne z

tego:

19.330.248

14.743.471,40

76,27

-pod. dochodowy od osób fizycznych

7.030.086

4.895.629,00

69,64

-pod. dochodowy od osób prawnych

350.000

225.875,44

64,54

-pod. rolny

985.000

671.408,62

68,16

-pod. od nieruchomości

7.010.733

5.359.625,87

76,45

-pod. leśny

83.664

84.396,33

100,88

-pod. od środków transportowych

581.000

499.891,05

86,04

-wpływy z karty podatkowej

50.000

38.834,05

77,67

-pod. od spadków i darowizn

32.530

45.079,80

138,58

-opłata skarbowa

816.000

621.115,81

76,12

-podatek od czynności cywilnoprawnych

263.118

308.587,37

117,28

-wpływy ze sprzedaży

807.519

770.239,62

95,38

-pozostałe dochody

1.320.598

1.222.788,44

92,59

1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące

11.936.578

8.850.522

74,15

-na zadania z zakresu administracji rządowej

10.329.658

7.469.272,00

72,31

-na zadania własne

1.606.920

1.381.250,00

85,96

1.3 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

375.532

176.779,56

47,07

1.4 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

42.549

42.549

100

1.5 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania własne bieżące

30.000

0

-

1.5 Subwencje ogólne

11.443.068

9.465.244

82,72

-część oświatowa

9.182.618

7.769.905

84,62

-część równoważąca

2.260.450

1.695.339

75,00

KIERUNKI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2006

Wykonanie za III kw 2006

% wykonania

Wydatki ogółem wynoszą

46.207.204

29.650.901,36

64,17

1. Edukacja

14.509.820

10.624.863,88

73,23

2. Pomoc Społeczna

14.760.960

9.341.660,16

63,29

3. Gospodarka mieszkaniowa

1.873.312

1.477.994,12

78,90

4. Gospodarka komunalna

2.845.923

1.262.024,46

44,34

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.961.533

1.388.795,71

46,89

6. Ochrona zdrowia

567.096

260.752,38

45,98

7. Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa

382.166

304.657,35

79,72

8. Rolnictwo, drogi, obsługa długu publicznego, administracja, kultura fizyczna, działalność usługowa

8.306.394

4.990.153,30

60,08

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2006

Wykonanie za III kw 2006

A. DOCHODY

43.157.975

33.278.565,96

B. WYDATKI

46.207.204

29.650.901,36

B1. Wydatki bieżące

40.292.863,60

27.609.369,83

B2. Wydatki majątkowe

5.914.340,40

2.041.531,53

NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-3.049.229

3.627.664,6

Gryfice dnia 31.10.2006

Sporządziła: Małgorzata Gołąb

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 31-10-2006 15:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 31-10-2006 15:07