Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z wykonania budżetu za II kw. 2006


Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfice
za II kwartał 2006r.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2006

Wykonanie za II kw 2006

% wykonania

1

3

4

1. Dochody ogółem

42.295.943

22.328.041

52,79

    1. Dochody własne z

tego:

18.825.850

9.655.906

56,53

-pod. dochodowy od osób fizycznych

7.030.086

2.974.235

40,88

-pod. dochodowy od osób prawnych

350.000

211.720

60,49

-pod. rolny

985.000

402.873

40,90

-pod. od nieruchomości

6.710.733

3.683.956

54,90

-pod. leśny

83.664

58.730

70,20

-pod. od środków transportowych

581.000

360.637

62,07

-wpływy z karty podatkowej

50.000

19.536

39,07

-pod. od spadku i darowizn

22.530

31.948

141,80

-opłata skarbowa

816.000

358.630

43,95

-podatek od czynności cywilnoprawnych

228.000

206.486

90,56

-wpływy ze sprzedaży

800.200

545.372

68,15

-pozostałe dochody

1.168.637

801.783

68,61

1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące

11.715.944

5.868.520

50,09

-na zadania z zakresu administracji rządowej

10.246.368

4.906.427

47,88

-na zadania własne

1.469.576

962.093

65,47

1.3 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

268.532

0

-

1.4 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

42.549

22.549

53,00

1.5 Subwencje ogólne

11.443.068

6.781.066

59,26

-część oświatowa

9.182.618

5.650.840

61,54

-część równoważąca

2.260.450

1.130.226

50,00

KIERUNKI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2006

Wykonanie za II kw 2006

% wykonania

Wydatki ogółem wynoszą

45.316.651

19.542.924

43,13

1. Edukacja

14.428.100

7.272.081

50,40

2. Pomoc Społeczna

14.649.745

6.410.314

43,76

3. Gospodarka mieszkaniowa

1.852.097

1.206.015

65,12

4. Gospodarka komunalna

2.714.617

697.951

25,71

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.725.596

717.228

26,31

6. Ochrona zdrowia

567.096

200.889

35,42

7. Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa

382.166

215.532

56,40

8. Rolnictwo, drogi, obsługa długu publicznego, administracja, kultura fizyczna, działalność usługowa

7.997.234

2.822.914

35,30

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2006

Wykonanie za II kw 2006

A. DOCHODY

42.295.943

22.328.041

B. WYDATKI

45.316.651

19.542.924

B1. Wydatki bieżące

39.714.147,60

18.645.990

B2. Wydatki majątkowe

5.602.503,40

896.934

NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-3.020.708

2.785.117

Gryfice dnia 31.07.2006

Sporządziła: Małgorzata Gołąb

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 14-08-2006 15:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-08-2006
Ostatnia aktualizacja: - 14-08-2006 15:44