Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie z pracy Burmistrz Gryfic w okresie między sesjami od dnia 13 kwietnia 2005 do dnia 20 czerwca 2005 r.


SPRAWOZDANIE

z pracy Burmistrz Gryfic w okresie między sesjami

od dnia 13 kwietnia 2005 do dnia 20 czerwca 2005 r.

14 kwiecień 2005

1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R- XXI. Tematem posiedzenia było m.in.:

 • rozpatrzenie sprawozdania finansowego CZG- RXXI za rok 2004 i udzielenie absolutorium zarządowi,

 • przyjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu realizacji wykonania budżetu za I półrocze roku obrotowego.

2. Przyjąłem 18 interesantów w sprawach m.in. przyjęcia do pracy w ramach robót publicznych, zadłużeń w podatku od nieruchomości i środków transportu, przyznania lokali mieszkalnych
z zasobów gminy.

16 kwiecień 2005

Uczestniczyłem w otwarciu i zakończeniu XV- ego Turnieju Brydża Sportowego organizowanego przez Klub Sportowy „Rzemieślnik” w Gryficach.

19 kwiecień 2005

Uczestniczyłem w obradach XXVII Sesji Rady Miejskiej Gryfice.

20 kwiecień 2005

1. Uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie obchodów 60-ej rocznicy zakończenia
II Wojny Św.

2. Umowy notarialne.

3. Uczestniczyłem w zebraniu koła BŻŻiOR w Gryficach.

21 kwiecień 2005

1. Uczestniczyłem w spotkaniu z Organizacjami Pozarządowymi. Celem spotkania było omówienie roli i znaczenia tych organizacji w życiu społecznym i obywatelskim.

2. Przyjąłem 16 interesantów w sprawach m.in. przyjęcia do pracy w ramach robót publicznych, zadłużeń w podatku od nieruchomości i środków transportu, przyznania lokali mieszkalnych
z zasobów gminy.

3. Wydałem zarządzenia w sprawach:

a) przekazania dla Gryfickiego Domu Kultury w Gryficach krzeseł do świetlicy w Rotnowie,

b) przekazania książek z dziedziny profilaktyki i edukacji alkoholowej dla Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej Filii w Gryficach.

22 kwiecień 2005

Uczestniczyłem w akademii z okazji Dnia Ziemi zorganizowanej przez dyrekcję
i uczniów SP w Trzygłowie

26 kwiecień 2005

Umowy notarialne w kancelarii p. L. Zinkiewicz.

27 kwiecień 2005

Uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie obchodów Powiatowego Dnia Strażaka
w Płotach.

28 kwiecień 2005

1. Przyjąłem 8 interesantów w sprawach m.in. przyjęcia do pracy w ramach robót publicznych, przyznania lokali mieszkalnych z zasobów gminy.

2. Wydałem zarzadzenia w sprawach:

 • obniżenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Szafirowej 1 w Gryficach,

 • obniżenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Bursztynowa 3 w Gryficach,

 • obniżenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Bursztynowa 4 w Gryficach,

 • obniżenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Bursztynowa 10 w Gryficach,

 • obniżenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Bursztynowa 13 w Gryficach,

 • zmiany układu wykonawczego na 2005 rok.

29 kwiecień 2005

1. Umowy notarialne w kancelarii p. L. Zinkiewicz.

2. Wydałem zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2005 rok

2 maj 2005

Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • powołania zespołu zadaniowego ds. Opracowania Strategii gminy Gryfice,

 • regulaminu Świetlicy Środowiskowej w Gryficach ul. Górska 8,

 • ustalenia ceny nieruchomości gruntowej nr 336/4 o pw. 23m2 położonej w Gryficach przy ul. Niepodległości, przeznaczonej na powiększenie nieruchomości przyległej.

3 maj 2005

Uczestniczyłem w uroczystej mszy św. z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

5 maj 2005

1. Umowy notarialne w kancelarii p. J. Służewskiego w Trzebiatowie.

2. Przyjąłem 11 interesantów w sprawach m.in. przyjęcia do pracy w ramach robót publicznych, przyznania lokali mieszkalnych z zasobów gminy.

6 maj 2005

Uczestniczyłem w uroczystości nadania imienia Mikołaja Kopernika oraz sztandaru Gimnazjum nr 2 w Gryficach.

7 maj 2005

Uczestniczyłem w obchodach Powiatowego Dnia Strażaka w Płotach.

8 maj 2005

Brałem udział w uroczystościach z okazji 60-lecia zakończenia II wojny światowej
w Gryficach.

10 maj 2005

Uczestniczyłem w przekazaniu kluczy do nowych mieszkań przy ulicy Kamieńskiej
w Gryficach

Komisja Rady Miejskiej rozdysponowała 24 mieszkania wg następujących wskazań:

 1. zamiana na mniejsze - 4

 2. z listy osób uprawnionych - 15

 3. remontów i wyburzeń - 5

24 mieszkania, które są własnością GTBS zostały rozdysponowane w/g zasad określonych przez GTBS.

11 maja 2005

1. Uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Przybiernówku.

2. Wydałem zarządzenie w sprawie zmiany dotychczasowej numeracji porządkowej i nadanie nowej dla nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Leśnej, Kamiennej Bramie
i Wojska Polskiego.

12 maja 2005

1. Uczestniczyłem w zebraniu osiedlowym osiedla Słoneczne, tematem spotkania był problem budowy stacji transformatorowej na tym osiedlu.

2. Przyjąłem 7 interesantów w sprawach m.in. przyjęcia do pracy w ramach robót publicznych, przyznania lokali mieszkalnych z zasobów gminy.

3. Wydałem zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do roztrzygnięcia przetargu organizacja dowozu dzieci do szkół gminieGryfice.

13 maja 2005

Uczestniczyłem w konferencji „Internet na obszarach wiejskich” w Międzyzdrojach

17 maja 2005

Uczestniczyłem w konferencji organizowanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego p.t. „Pierwszy rok w Europie bez granic”. Konferencja odbyła się w siedzibie Politechniki Koszalinskiej.

18 maja 2005

Umowy notarialne w kancelarii p. L. Zinkiewicza i w Trzebiatowie w kancelarii
p. J. Służewskiego.

19 maja 2005

1. Wydałem zarządzenie w sprawie powołania zespołów zadaniowych i przydzielenie zadań do wykonania w ramach programu “Przejrzysta Polska”.

2. Przyjąłem 15 interesantów w sprawach m.in. przyjęcia do pracy w ramach robót publicznych, przyznania lokali mieszkalnych z zasobów gminy.

24 maja 2005

Brałem udział w posiedzeniu społecznej Rady ZOZ w Gryficach.

25 maja 2005

Wydałem zarządzenie w sprawie nadania nowej numeracji porządkowej dla nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Kamieńskiej.

27 maja 2005

Uczestniczyłem w jubileuszowym -X -Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Czkawa”.

29 maja 2005

Uczestniczyłem w uroczystościach obchodzonych w Świeszewie z okazji 60- lecia OSP
i miejscowości Świeszewo.

31 maja 2005

1. Uczestniczyłem w uroczystej dekoracji Krzyżem Zesłańca Sybiru- przyznanym przez Prezydenta RP zesłańcom na Syberię, mieszkającym na terenie naszego powiatu.

2. Wydałem zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2005 rok

1 czerwiec 2005

1. Umowy notarialne w kancelarii p. L. Zinkiewicz.

2. Uczestniczyłem w Przybiernówku w spotkaniu z dziećmi z okazji Dnia Dziecka.

3. Wydałem zarządzenie w sprawie nadania numeru porządkowego dla nowej nieruchomości położonej przy ul. Śniadeckich w Gryficach

2 czerwiec 2005

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Bursztynowej,

 • powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Szafirowej,

 • Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Niepodległości,

2. Przyjąłem 14 interesantów w sprawach m.in. przyjęcia do pracy w ramach robót publicznych, zadłużeń w podatku od nieruchomości i środków transportu, przyznania lokali mieszkalnych z zasobów gminy.

3 czerwiec 2005

Brałem udział w „Warsztatach Ekologicznych” organizowanych przez SP Prusinowo.

4 czerwca 2005

Gmina Gryfice była współorganizatorem Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Strażackich, które odbyły się w sali widowiskowo- sportowej SP-4 w Gryficach.

6 czerwca 2005

Uczestniczyłem w posiedzeniu Sesji Stowarzyszenia Euroregion Pomerania. Obrady odbywały się w hotelu „Novotel” Szczecinie.

7 czerwca 2005

Wydałem zarządzenie w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej
w Gryficach przy ul. Parkowej.

8 czerwca 2005

1. Odbyłem spotkanie z sołtysami w sprawie przygotowania projektów wniosków do Sektorowego Programu Operacyjnego dla obszarów wiejskich oraz Planów Rozwoju Miejscowości (PRM).

2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. 11 listopada w Gryficach,

 • nadania numeracji porzadkowej dla nieruchomości położonej w miejscowości Górzyca gmina Gryfice.

9 czerwiec 2005

Uczestniczyłem w rozpoczęciu „ Festiwalu Regi” organizowanym przez GDK.

10 czerwiec 2005

1. Wziąłem udział w spotkaniu pożegnalnym p. Stanisława Lisa- wieloletniego dyr. SHR Prusinowo- w związku z przejściem na emeryturę.

2. Wydałem zarządzenie w sprawie nadania numeru porządkowego dla nowej nieruchomości położonej przy ul. Wybudowanie w Gryficach.

11 czerwiec 2005

1. Uczestniczyłem w gminnych zawodach sportowo- pożarnych Gm. Gryfice. Zawody odbyły się na boisku sportowym Trzygłów. Udział w zawodach wzięły 32 drużyny z OSP Górzyca, Gryfice, Przybiernówko, Kukań, Rybokarty, Ościęcin, Świeszewo i Trzygłów.

2. Uczestniczyłem w uroczystości Dnia Działacza Kultury. Wielu zasłużonych dla rozwoju i promocji kultury otrzymało podziękowania oraz odznaki „ Zasłużony Działacz Kultury”.

13 czerwiec 2005

1. Umowy notarialne w kancelarii p. L. Zinkiewicz.

2. Uczestniczyłem w zebraniu pracowniczym, w celu wyboru nowego Zespołu Pracowniczego Urzędu Miejskiego.

3. Uczestniczyłem w posiedzeniu GKRPA

14 czerwiec 2005

1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Województwa w sprawie funkcjonowania gryfickiego szpitala.

2. Wydałem zarzadzenia w sprawach:

 • nadania numeru porządkowego dla nowej nieruchomości położonej przy ul. Rapackiego w Gryficach, powstałej z przebudowy istniejącego budynku gospodarczego na lokal mieszkalny,

 • nadania numeru porządkowego dla nowej nieruchomości położonej w Gryficach obr. nr 4 przy ul. Palińskiego.

15 czerwiec 2005

Umowy notarialne w kancelarii p. L. Zinkiewicz.

16 czerwiec 2005

1. Uczestniczyłem w zebraniu osiedlowym Osiedla Słonecznego.

2. Przyjąłem 5 interesantów w sprawach m.in. przyjęcia do pracy w ramach robót publicznych przyznania lokali mieszkalnych z zasobów gminy.

3. Przyjąłem projekty uchwał RM w sprawach:

a) zmiany uchwały o podziale Gminy Gryfice na obwody głosowania, ustalenia numerów i granic obwodów,

b) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu i zakładzie pomocy społecznej,

c) zmian do harmonogramu działań stanowiącego załącznik do GPPiRPA na rok 2005,

d) sprzedaży na własność albo oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Bursztynowej w Gryficach.

e) sprzedaży na własność albo oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Szafirowej Gryficach.,

f) sprzedaży na własność w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Niechorskiej w Gryficach.

17 czerwiec- 18 czerwiec 2005

Uczestniczyłem w konwencie wójtów, burmistrzów i prezydentów w Golczewie, tematem spotkania było m.in.:

 1. wybór przewodniczącego konwentu,

 2. prezentacja Centrum Obsługi Inwestora w Woj. Zachodniopomorskim,

 3. informacja Ministra Ochrony Środowiska n.t. programu Natura 2000,

 4. funkcjonowanie społecznych szkół wiejskich.

20 czerwiec 2005

1. Uczestniczyłem w turnieju „ Bezpieczne Wakacje” zorganizowanym przez SP4, WOPR
i SJS „Uśmiech” w sali sportowo- widowiskowej SP-4 w Gryficach

2. Wydałem zarządzenie w sprawie stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Gryfice.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 30-06-2005 10:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 30-06-2005 10:47