Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie nr 11 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami od dnia 05 lutego 2005 r. do 15 marca 2005 r.


S P R A W O Z D A N I E

z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami

od dnia 05 lutego 2005 r. do 15 marca 2005 r.

07 luty 2005 r.

Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi. Celem posiedzenia było zapoznanie się z warunkami skorzystania z pomocy technicznej przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej Gmin leżących w dorzeczu Regi”.

08 luty 2005 r.

 • Uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
  i Porządku. Celem spotkania było omówienie zagadnień związanych z poprawą bezpieczeństwa, walki z nałogami pijaństwa i narkomanii, potrzeby monitoringu rzeki Regi i innych miejsc w naszym mieście.

 • Wydałem zarządzenie w sprawie przekazania nieodpłatnie na rzecz Gimnazjum Nr 2 przy ul. 3-go Maja 8 w Gryficach wykonanego zakresu remontu budynków.

09 luty 2005 r.

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Społecznej Rady ZOZ w Gryficach na którym omówiono problemy finansowe gryfickiej służby zdrowia.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na „Ubezpieczenie Miasta Gryfice”

10 luty 2005 r.

Przyjąłem 12 interesantów m.in. w sprawach przyjęcia do pracy w ramach robót publicznych, zadłużeń w podatku od nieruchomości i środków transportu, przyznania lokali mieszkalnych
z zasobów gminy.

13 luty 2005 r.

 1. Uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Świeszewie. Omówiono problemy nurtujące mieszkańców, dokonano analizy projektu Statutu Sołectwa.

14 luty 2005 r.

Uczestniczyłem w rozpoczęciu ferii zimowych. Pierwszą imprezą był turniej dzikich drużyn organizowanych przez „Sport szkolny” w sali gimnastycznej SP 4.

16 luty 2005 r.

Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości działka nr 22/1 położonej w Smolęcinie,

 • ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości działka nr 128/1 położonej w Borzęcinie.

17 luty 2005 r.

 1. Przyjąłem 13 interesantów m.in. w spawach przyjęcia do pracy w ramach robót publicznych, zadłużeń w podatku od nieruchomości i środków transportu, przyznania lokali mieszkalnych z zasobów gminy.

 2. Spotkałem się z Zarządem Stowarzyszenia R-XXI w celu określenia udziału Gminy Gryfice w realizacji programu Ochrony Środowiska naszego terenu.

 3. Spotkałem się z zarządem K.S. Sparta i dyr. ZGK w celu omówienia współpracy
  w zakresie użytkowania stadionu miejskiego.

 4. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • prawa pierwokupu działki położonej przy ul. Łąkowej w Gryficach,

 • ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości nr 225/21 położonej przy ul. Akacjowej
  w Gryficach,

 • ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości nr 678/5 położonej przy ul. Przestrzennej
  w Gryficach,

 • ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości nr 242/29 położonej przy ul. Sportowej
  w Gryficach,

 • ustalenia ceny po aktualizacji sprzedaży nieruchomości nr 185 położonej przy
  ul. Niechorskiej w Gryficach,

 • ustalenia ceny po aktualizacji sprzedaży nieruchomości nr 283 położonej przy
  ul. Niechorskiej w Gryficach,

 • ustalenia ceny po aktualizacji sprzedaży nieruchomości nr 286 położonej przy
  ul. Niechorskiej w Gryficach,

 • ustalenia ceny po aktualizacji sprzedaży nieruchomości nr 332 położonej przy
  ul. Niechorskiej w Gryficach,

 • ustalenia ceny po aktualizacji sprzedaży nieruchomości nr 337 położonej przy
  ul. Niechorskiej w Gryficach,

 • ustalenia ceny po aktualizacji sprzedaży nieruchomości nr 1/1 położonej przy
  ul. Starogrodzkiej w Gryficach,

21 luty 2005 r.

Uczestniczyłem w corocznej odprawie policjantów w Komendzie Powiatowej Policji w Gryficach.

23 luty 2005 r.

 1. Odbyłem spotkanie z komisją ds. pomiaru wody w Prusinowie.

24 luty 2005 r.

 1. Przyjąłem 25 interesantów m.in. w spawach przyjęcia do pracy w ramach robót publicznych, zadłużeń w podatku od nieruchomości i środków transportu, przyznania lokali mieszkalnych z zasobów gminy.

 2. W Urzędzie Wojewódzkim podpisałem umowę o dofinansowanie projektu
  nr Z/2.32/III/3.2/97/04 „Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego w Gryficach - etap I remont Wysokiej Bramy w ramach ZPORR.

27 luty 2005 r.

Uczestniczyłem w rozpoczęciu i zakończeniu III Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza Gryfic z okazji 60 -lecia polskiej administracji w Gryficach.

28 luty 2005 r.

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2005 rok,

 • ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości nr 177/24 położonej przy ul. Niepodległości w Gryficach.

01 marca 2005 r.

Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • obniżenia ceny nieruchomości nr 177/22 położonej przy ul. Niepodległości w Gryficach,

 • ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości nr 157/10 położonej przy ul. Brackiej w Gryficach.

03 marca 2005 r.

Przyjąłem 24 interesantów m.in. w sprawach przyjęcia do pracy w ramach robót publicznych, zadłużeń w podatku od nieruchomości i środków transportu, przyznania lokali mieszkalnych
z zasobów gminy.

04 marca 2005 r.

 1. Uczestniczyłem w uroczystościach 60-lecia uzyskania polskości Gryfic.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie obniżenia ceny nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Ks. St. Ruta 11a, przeznaczonej do sprzedaży w drodze drugiego przetargu nieograniczonego.

07 marca 2005 r.

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego o/ZOSP w Szczecinie.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie wydawania aktów prawnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z wykonaniem zadań własnych gminy.

08 marca 2005 r.

 1. Uczestniczyłem w spotkaniu organizowanym przez ZKRPiBWP - Zarząd Pow.
  w Gryficach z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

 2. Uczestniczyłem w inauguracyjnym posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej powołanej
  ds. zasiedlenia budynku mieszkalnego (24 mieszkań komunalnych) przy
  ul. Kamieńskiej w Gryficach.

 3. Uczestniczyłem w spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy.

10 marca 2005 r.

 1. Przyjąłem 26 interesantów m.in. w sprawach przyjęcia do pracy w ramach robót publicznych, zadłużeń w podatku od nieruchomości i środków transportu, przyznania lokali mieszkalnych z zasobów gminy.

 2. Spotkałem się z organizatorami wypoczynku dzieci i młodzieży, w czasie zimowych ferii - zima 2005. Celem spotkania było podziękowanie za społeczną pracę, dokonanie analizy i określenie zadań na kolejne akcje „zagospodarowania wolnego czasu dzieci
  i młodzieży.

 3. Przewodniczyłem posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem spotkania była analiza realizacji programu przyjętego do realizacji na rok bieżący.

11 marzec 2005 r.

Spotkanie robocze z naczelnikami wydziałów, dyrektorami i prezesami instytucji gminnych.

Przyjąłem projekty uchwał RM w sprawach:

 • zmian budżetu gminy Gryfice na 2005 r.,

 • zmian w planach finansowych zakładów budżetowych na 2005 r.,

 • zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Szczecinie,

 • odwołania Kierownika USC w Gryficach,

 • powołania Kierownika USC w Gryficach,

 • regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów,

 • upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych,

 • zmiany do GPPiRPA na 2005 rok stanowiącego załącznik do uchwały
  Nr XXIII/96/2004 RM w Gryficach z dnia 28.12.2004 r.

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice dla terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Ogrodowej i Zdrojowej,

 • ustalenia uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Gryfice,

 • wystąpienia o zmianę nazw urzędowych miejscowości Niekładz i Dobrzyn oraz zmianę rodzaju miejscowości Grochów,

 • wystąpienia o zniesienie nazwy miejscowości Zielinek stanowiącej część miasta Gryfice,

 • wydzierżawienia części budynku, stanowiącego mienie gminne przy Placu Zwycięstwa 37 w Gryficach,

 • sprzedaży w drodze bezprzetargowej, gruntu oznaczonego nr geodezyjnym 336/4, położonego w Gryficach przy ul. Niepodległości,

 • przejęcia na własność bez przetargu działki przy ul. Gdańskiej,

 • nieodpłatnego przejęcia na własność gm. Gryfice systemu monitoringu wizyjnego na rzece Redze.

11, 12 marzec 2005 r.

Uczestniczyłem w posiedzeniu Wojewódzkiego Konwentu Wójtów, Burmistrzów
i Prezydentów Miast w Rogowie. Celem spotkania było wypracowanie stanowiska w zakresie zadań oświatowych gmin, funkcjonowanie regionalnych przewozów kolejowych, zadań
w zakresie ochrony środowiska m.in. programu Natura - 2000, gospodarka odpadami komunalnymi i pozyskiwania środków pomocowych ZPORR i Interreg IIIA.

14 marzec 2005 r.

Uczestniczyłem w uroczystej Sesji Sejmiku Samorządowego Woj. Zachodniopomorskiego w Szczecinie, poświęconej obchodom 60-lecia państwowości polskiej na Pomorzu Zachodnim.

- 6 -

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 14-04-2005 11:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-04-2005 11:05