herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Projekt uchwały w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrani i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gryfice dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego