herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 1070/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2018-01-17 13:39
Zarządzenie Nr 1069/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gryfice na rok 2018 2018-01-17 13:37
Zarządzenie Nr 1068/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadań wynikających z zawartego Porozumienia Partnerskiego nr ROPS/III/13/17/Gmina Gryfice dotyczącego Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora realizowanych w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 Region dla Rodziny 2018-01-17 13:36
Zarządzenie Nr 1067/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok 2018-01-17 13:34
Zarządzenie Nr 1066/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 42/3 obręb Zielin 2018-01-12 08:28
Zarządzenie Nr 1065/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 358/21 obręb Borzyszewo 2018-01-12 08:27
Zarządzenie Nr 1064/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie remontów budynków i lokali komunalnych z wpływów czynszowych w 2018 roku 2018-01-12 08:26
Zarządzenie Nr 1063/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice przez Gryfickie TBS spółka z o.o. w 2018 roku 2018-01-12 08:24
Zarządzenie Nr 1062/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 426/1 o powierzchni 210 m2 położoną w Świeszewie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2018-01-09 14:24
Zarządzenie Nr 1061/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 263/5 o powierzchni 154 m2 położoną przy ulicy Starogrodzkiej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2018-01-09 14:23
Zarządzenie Nr 1060/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 263/4 o powierzchni 517 m2 położoną przy ulicy Starogrodzkiej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2018-01-09 14:22
Zarządzenie Nr 1059/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 112 o powierzchni 4822 m2 położoną przy ulicy Starogrodzkiej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2018-01-09 14:21
Zarządzenie Nr 1058/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 156/2 o powierzchni 22 m2 położoną w Gryficach obręb numer 7, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej o nr 166 2018-01-09 14:19
Zarządzenie Nr 1057/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 50/4 o powierzchni 7 m2 położoną w Gryficach obręb numer 5, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej o nr 361 2018-01-09 14:18
Zarządzenie Nr 1056/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie obsługi geodezyjnej Gminy Gryfice w 2018 roku 2018-01-09 14:16
Zarządzenie Nr 1055/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości 2018-01-09 14:15
Zarządzenie Nr 1054/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok 2018-01-09 14:06