Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/180/2004 z dn. 07.12.2004r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy GRYFICE


UCHWAŁA Nr XXII/ 180 /2004

Rady Miejskiej w G r y f i c a c h

z dnia 7 grudnia 2004 r.

w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy GRYFICE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz.1725; z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, poz.130 z 1998 r. Nr 162, poz.1126; z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 120, poz.1268; z 2001 r. Nr 123, poz.1353), Rada Miejska w Gryficach po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się herb Gminy Gryfice.

2. Herbem Gminy Gryfice jest Gryf Pomorski w kolorze czerwonym na białym polu tarczy z zaokrągloną dolną krawędzią, trzymający w szponach lilię w kolorze żółtym. Krawędzie tarczy są okonturowane cienką czarną linią.

3. Wzór herbu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustanawia się flagę Gminy Gryfice.

2. Flagą Gminy Gryfice jest dwubarwny prostokątny płat tkaniny, gdzie stosunek wysokości do szerokości flagi wynosi 5:8. Flaga podzielona jest poziomo na dwie równe części, z których górna ma barwę żółtą, a dolna czerwoną. Na środku płata flagi umieszczony jest herb Gminy Gryfice.

3. Wzór flagi określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc § 5 i § 6 Statutu Gminy Gryfice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/198/2000 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 11 lipca 2000 roku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2000 r. Nr 40 poz.510).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Przekazała:Alicja Misiecka

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 10-05-2005 10:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2005 10:50