herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o planowanym przedsięwzięciu polegającym na realizacji instalacji do przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego ? małego zakładu produkcji wędlin z grupy zakładów M.L.O. (zakład o charakterze marginalnym, lokalnym, ograniczonym, bez uboju i rozbioru) w budynku zlokalizowanym na działce oznacz. nr geod. 36/2 w m. Kukań ( obręb Kukań, gmina Gryfice).