Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/287/2000 z 28.12.2000 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przrestrzennego miasta Gryfice


Uchwała Nr XXII/287/2000

Rady Miejskiej w G r y f i c a c h

z dnia 28 grudnia 2000 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.89, poz. 415) Rada Miejska w Gryficach uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Przystępuje się do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Gryficach Nr XX/110/86 z 9 grudnia 1986 roku zwanych dalej zmianami planu - obejmujących działki położone w Gryficach na obszarze oznaczonym w planie symbolem B 89 RO i B 86 RZ (działka nr 203).

  2. Granice terenu objętego zmianami w planie przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedmiotem zmian planu dla terenu oznaczonego symbolem B 89 RO - jest zmiana przeznaczenia terenu z funkcji „tereny istniejącego ogrodnictwa do adaptacji” na funkcje mieszkaniową z usługami typu nieuciążliwego, a dla terenu oznaczonego symbolem B 86 RZ (działka nr 203) - zmiana przeznaczenia terenu z funkcji „tereny istniejących łąk i pastwisk do adaptacji” na funkcję mieszkaniową z usługami typu nieuciążliwego oraz ustalenie:

  1. zmiany przeznaczenia terenu oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania,

  2. zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

  3. lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Gryficach.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edmund Woźniak

Przekazała: Alicja Misiecka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 01-08-2005 10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 01-08-2005 10:58