Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXI/401/2002 z 26.03.2002 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Lucyny Kurczak z Gryfic


UCHWAŁA Nr XXXI/401/2002

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 26 marca 2002r.

w sprawie rozpatrzenia skargi pani Lucyny Kurczak z Gryfic

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980r. Nr 9 poz. 262 z póź. zm.) -

Rada Miejska w Gryficach uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącej skargi pani Lucyny Kurczak z Gryfic na sposób załatwienia przez Burmistrza Gminy Gryfice wniosku o wyrażenie zgody na lokalizację kiosku handlowego przy ul. Nadrzecznej w Gryficach -

s t w i e r d z a s i ę , że załatwienie wniosku zainteresowanej pod względem merytorycznym nie budzi zastrzeżeń, w związku z czym skargę uznaje się za niezasadną.

§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edmund Woźniak

Przekazała: Alicja Misiecka

Uzasadnienie

Rada Miejska na sesji w dniu 12 lutego 2002r. zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie zasadności zarzutów zawartych w skardze Pani Lucyny Kurczak z Gryfic dotyczącej stanowiska Burmistrza Gminy Gryfice w sprawie lokalizacji kiosku handlowego przy

ul. Nadrzecznej.

Po przeanalizowaniu dokumentacji sprawy Komisja stwierdziła, że proponowana lokalizacja kiosku handlowego we wskazanej przez wnioskodawczynię części miasta nie była możliwa, ponieważ koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania przestrzennego starego miasta w Gryficach uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie przewiduje na tym terenie zabudowę mieszkaniową-wielorodzinną z terenami zielonymi. Proponowana lokalizacja dot. terenów zieleni miejskiej (urządzonej).

Negatywną opinię w przedmiotowej sprawie wyraziła również Rada Osiedla Nr 2

w Gryficach.

Odnośnie zezwolenia dla pani Małgorzaty Szymczak z Gryfic na usytuowanie punktu handlowego w omawianym miejscu Komisja stwierdziła, że miało ono charakter tymczasowy tj. na czas remontu mostu na rz. Redze, przy którym znajduje się stały punkt handlowy Pani M. Szymczak.

Teren przyległy do punktu sprzedaży kwiatów Pani M. Szymczak był wykorzystywany jako plac budowy, co uniemożliwiało prowadzenie w tym rejonie działalności handlowej.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że sposób załatwienia wniosku Pani Lucyny Kurczak pod względem merytorycznym nie budzi zastrzeżeń. Prawidłowe jest także stanowisko Burmistrza Gminy w przedmiotowej sprawie w związku z czym proponuje się podjęcie uchwały przez Wysoką Radę uznającą skargę Pani Lucyny Kurczak za nie zasadną.

Gryfice, 15.03.2002r.

Przewodniczący Rady

Edmund Woźniak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 01-08-2005 11:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 01-08-2005 11:17