Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXX/390/2002 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad prywatyzacji nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Gryfice


UCHWAŁA NR XXX/390/2002

Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 12 lutego 2002r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad prywatyzacji nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Gryfice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 11 ust. 2, art. 34 ust. 6, art. 68 ust. 1 i 2, art. 70 ust. 4, art. 209 „a” ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447) Rada Miejska w Gryficach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/295/2001 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2001r. w sprawie określenia zasad prywatyzacji nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Gryfice wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 1 ust. II po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych, wybudowanych przy udziale dawnego Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Gryficach, na rzecz najemców - byłych pracowników tego przedsiębiorstwa, należność pozostałą do zapłaty obniża się o 50% niezależnie od zniżek określonych w ust. 3.”;

  1. w załączniku do uchwały, w treści drugiej kolumny wykreśla się datę 31 maja 2001 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Woźniak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 22-09-2003 14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-09-2003 14:42