Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr LII/604/2014 z 21.08.2014 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Gryfice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2014-09-01 09:56
dokument Uchwała Nr LII/605/2014 z 21.08.2014 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXIX/366/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfice 2014-09-01 09:47
dokument Uchwała Nr LII/606/2014 z 21.08.2014 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXX/388/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposbu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-09-01 09:44
dokument Uchwała Nr LII/607/2014 z 21.08.2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2014-09-01 09:36
dokument Uchwała Nr LII/608/2014 z 21.08.2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na cele rolne i ogrodowe z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2014-09-01 09:34
dokument Uchwała Nr LII/609/2014 z 21.08.2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Gryficach 2014-09-01 09:29
dokument Uchwała Nr LII/610/2014 z 21.08.2014 r. w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej na działce Nr 139 obręb 8 i działce Nr 107 obręb Brodniki 2014-09-01 09:25
dokument Uchwała Nr LII/611/2014 z 21.08.2014 r. w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej w obrębie nr 6 miasta Gryfice działka Nr 230/5 2014-09-01 09:22
dokument Uchwała Nr LII/612/2014 z 21.08.2014 r. w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej w obrębie Nr 6 miasta Gryfice działka Nr 216/2 2014-09-01 09:18
dokument Uchwała Nr LII/613/2014 z 21.08.2014 r. w spr. przekazania Burmistrzowi Gryfic do rozpatrzenia skargi na działania funkcjonariusza Straży Miejskiej w Gryficach 2014-09-01 09:15
dokument Uchwała Nr LII/614/2014 z 21.08.2014 r. w spr. przekazania Burmistrzowi Gryfic do rozpoznania skargi na działanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gryficach 2014-09-01 09:06
dokument Uchwała Nr LII/615/2014 z 21.08.2014 r. w spr. rozpoznania wezwania Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ "Solidarność" z dnia 14 lipca 2014 r. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XLII/513/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową 2014-09-01 09:04
dokument Uchwała Nr LII/616/2014 z 21.08.2014 r. w spr. rozpoznania wezwania Burmistrza Gryfic z dnia 10 lipca 2014 r. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr L/602/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gryfice do kontraktu samorządowego 2014-09-01 09:00