Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXV/425/2002 z 10.09.2002 w sprawie odrzucenia zarzutu złożonego do zm. w planie zagospodarowania przestrzennego gm.Gryfice


UCHWAŁA Nr XXXV/425/2002

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 10 września 2002r.

w sprawie odrzucenia zarzutu złożonego do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice.

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279,z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268,z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804, z 2002r. Nr 25 poz. 253), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się odrzucić zarzut z dnia 31 maja 2002r. złożony przez Mariusza i Annę Chojnackich zamieszkałych w Rotnowie 9/1, do projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice, obejmującej przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 przez teren gminy w ramach programu BalticPipe na obszarze RP. Projekt ten został sporządzony na podstawie uchwały Nr XXIV/301/2001 z dnia 27 marca 2001r. oraz uchwały Nr XXVII/343/2001 z dnia 25 września 2001r. Rady Miejskiej w Gryficach.

Państwo Chojnaccy są właścicielami działek położonych w obrębie geodezyjnym Rzęskowo o numerach: 55/2, 55/3, 270, 32, 263, 419/3 i domagają się rekompensaty pieniężnej za ograniczenie ich prawa własności do działek, które objęte są opracowaniem. Za podstawę do odrzucenia zarzutu należało przyjąć to, iż złożony zarzut nie kwestionuje rozwiązań planistycznych przyjętych w projekcie w/w zmiany oraz na etapie opracowywania planu nie ma podstaw domagania się jakichkolwiek odszkodowań czy rekompensat.

Zgodnie z art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, możliwość dochodzenia odszkodowań, rekompensat z tytułu ograniczenia prawa własności, nastąpi dopiero z dniem wejścia w życie miejscowego planu tj. po uchwaleniu i po 14 dniach od ukazania się uchwały w Dzienniku Urzędowym.

W tym stanie faktycznym i prawnym brak jest podstaw do uwzględnienia zarzutu na etapie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edmund Woźniak

Przekazała: Alicja Misiecka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 01-08-2005 11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 01-08-2005 11:54