Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr L/591/2014 z 30.06.2014 r. w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. 2014-07-04 11:15
dokument Uchwała Nr L/592/2014 z 30.06.2014 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-07-04 11:13
dokument Uchwała Nr L/593/2014 z 30.06.2014 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2014-2040 2014-07-04 11:11
dokument Uchwała Nr L/594/2014 z 30.06.2014 r. w spr. nawiązania współpracy z gminami: Goleniów, Brojce, Nowogard i Myślibórz w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki i opieki nad tymi uczniami 2014-07-04 11:06
dokument Uchwała Nr L/595/2014 z 30.06.2014 r. w spr. upoważnienia Przewodniczącego do złożenia odwołania od uchwały Nr LIII.282.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Gryfic za wykonanie budżetu za 2013 r. 2014-07-04 11:01
dokument Uchwała Nr L/596/2014 z 30.06.2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2014-07-04 10:56
dokument Uchwała Nr L/597/2014 z 30.06.2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonych w Gryficach o numeracvh geodezyjnych 326/1 i 327/2 na rzecz właściciela działek sąsiednich o numerach geodezyjnych 326/2 i 327/1 2014-07-04 10:53
dokument Uchwała Nr L/598/2014 z 30.06.2014 r. w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej obręb nr 9 miasta Gryfice działka nr 34/13 2014-07-04 10:50
dokument Uchwała Nr L/599/2014 z 30.06.2014 r. o zmianie uchwały Nr XLII/523/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. 2014-07-04 10:15
dokument Uchwała Nr L/600/2014 z 30.06.2014 r. w spr. przekazania do Prokuratrury Rejonowej w Gryficach wniosku Rady Rodziców przy Gimnazjum Nr 1 w Gryficach 2014-07-04 09:07
dokument Uchwała Nr L/601/2014 z 30.06.2014 r. w spr. zmiany uchwały Nr XLIV/552/2014 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2014 r. 2014-07-04 09:00
dokument Uchwała Nr L/602/2014 z 30.06.2014 r. w spr. przystąpienia Gminy Gryfice do kontraktu samorządowego 2014-07-03 13:15