Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIV/420/2002 r. w sprawie zmiany uchwał dotyczących określenia zasad prywatyzacji nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Gryfice


UCHWAŁA NR XXXIV/420/2002

Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 25 czerwca 2002r.

w sprawie zmiany uchwał dotyczących określenia zasad prywatyzacji nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Gryfice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 34 ust. 6, art. 68 ust. 1 i 2, art. 70 ust. 4, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447) Rada Miejska w Gryficach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/295/2001 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2001r. w sprawie określenia zasad prywatyzacji nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Gryfice oraz w uchwale Nr XXX/390/2002 z dnia 02.lutego 2002r. w sprawie zmiany wymienionej wyżej uchwały (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 394) wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 1 ust. II pkt 4a liczbę 50 zastępuje się liczbą 70.

2. Załącznik do uchwały z dnia 30 stycznia 2001r. zmieniony uchwałą z dnia 2 lutego 2002r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od d jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY

Stanisław Błysz

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/420/2002

Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 25 czerwca 2002r.

Zasady stosowania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

TREŚĆ

Wnioski złożone przez najemców lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta

TREŚĆ

Wnioski złożone przez najemców lokali mieszkalnych położonych na terenie wiejskim

  1. Lokale i budynki wybudowane przed 31 maja 1945r. bez

remontu kapitalnego

70%

1. Lokale i budynki wybudowane

przed 31 maja 1945r.

70%

  1. Lokale i budynki wybudowane

od 1 czerwca 1945r.

do 31 grudnia 1958r.

50%

  1. Lokale i budynki wybudowane

od 1 czerwca 1945r.

do 31 grudnia 1979r.

60%

  1. Lokale i budynki, w których

przeprowadzono remont

kapitalny

do 31 grudnia 1979r.

50%

4. Lokale i budynki wybudowane

po 1 stycznia 1980r.

20%

  1. Lokale i budynki wybudowane

w okresie

od 1 stycznia 1959r.

do 31 grudnia 1979r.

30%

  1. Lokale i budynki wybudowane

bądź, w których wykonano

remont kapitalny

po 1 stycznia 1980r.

10%

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 22-09-2003 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-09-2003 14:41