Remont dachu papowego z wymianą rynien i rur spustowych budynku przy ul. Broniszewskiej 17 w Gryficach

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_o_przetargu_nieograniczonym_do.doc 2009-05-20 11:11:14
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_i_zal.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-05-20 11:11:14 54 razy
Wynik postępowania
1 wynik_postA_powania.doc 2009-06-23 07:59:23
Udzielenie zamówienia
1 ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia_broniszewska-1.doc 2009-07-07 07:47:27