Dostawa materiałów oświetleniowych do siedziby Zamawiającego

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2007-05-09 09:24:24
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_i_za_aczniki.zip Po terminie otwarcia ofert 2007-05-09 09:24:24 113 razy
2 Projekt_umowy-zal_nr_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-05-16 14:15:29 117 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienie_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-05-14 15:11:16
Wynik postępowania
1 Wynik_postepowania.pdf 2007-05-31 13:30:14
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie_zamowienia.pdf 2007-06-15 10:32:52