Dane teleadresowe

 Urząd Miejski w Gryficach
Pl. Zwycięstwa 37
72-300 Gryfice
e-mail:  urzad@gryfice.eu
www.gryfice.eu

Godziny pracy:   poniedziałek - piątek    7:30 - 15:30
Kasa Urzędu jest czynna poniedziałek - piątek   8:00 - 14:00

Burmistrz przyjmuje interesantów:
w czwartek w godz. 8:00 - 11:00 oraz 15:00 - 16:00

NIP i REGON Gminy Gryfice:
857-182-10-13
811684380

B.S. Gryfice
67 93760001 0000 0547 2001 0007

     Kod terytorialny:                             3205023
     Kod terytorialny m. Gryfice:            3205024
     Kod terytorialny Gminy Gryfice:     3205025


Publiczny Portal Informacji o Prawie (PPIoP)

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Gryficach
na platformie e-PUAP

Karty usług realizowanych w Urzędzie wraz z wnioskami
i drukami dostępne są w
eBOI oraz w zakładce
„Karty usług - jak załatwić sprawę" 

 

  Nowy numer telefonu Nr wewn. E-mail Nr pokoju
CENTRALA
(Portiernia)
91 38 53 201 201   7
Sekretariat
Burmistrz Gryfic
91 38 53 200 200 urzad@gryfice.eu 103
Fax Urzędu 91 38 53 207 207   103
Urząd Stanu Cywilnego
USC 91 38 53 210
91 38 53 211
210
211
markiewicz@urzad.gryfice.eu
wojda@urzad.gryfice.eu
21
Wydział Ogólno-Administracyjny
Sekretarz Gminy 91 38 53 212 212 sekretarz@urzad.gryfice.eu 103
Informatyk 91 38 53 221 221 igielski@urzad.gryfice.eu 221
Kadry Urzędu 91 38 53 238 238 kadry@urzad.gryfice.eu 108
Biuro Rady Miejskiej 91 38 53 215 215 szuszkiewicz@urzad.gryfice.eu 208
91 38 53 216 216 brm@urzad.gryfice.eu 210
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 91 38 53 217 217 gladka@urzad.gryfice.eu 229
Ewidencja Działalności Gospodarczej 91 38 53 218 218 pozniak@urzad.gryfice.eu 230
SZJ, kontrola zarządcza 91 38 53 224 224

kowalska@urzad.gryfice.eu

231
Ewidencja Ludności 91 38 53 219
91 38 53 220
219
220

pesel@urzad.gryfice.eu
lisaj@urzad.gryfice.eu
ziolkowska@urzad.gryfice.eu

228
Magazynier 91 38 53 222 222 sikora@urzad.gryfice.eu 7
Wydział Finansowy
Skarbnik Gminy 91 38 53 225 225 skarbnik@urzad.gryfice.eu 116
Główna Księgowa 91 38 53 226 226 bernasinska@urzad.gryfice.eu 109
Podatek rolny 91 38 53 227 227 kmajewska@urzad.gryfice.eu 110
Podatek od nieruchomości
osoby fizyczne
91 38 53 228 228 dziminska@urzad.gryfice.eu 111
Podatek od nieruchomości
osoby prawne
91 38 53 231 231 szczepankiewicz@urzad.gryfice.eu 115
Budżet gminy 91 38 53 230 230 golab@urzad.gryfice.eu 113
Płace Urzędu 91 38 53 214 214 haracewiat@urzad.gryfice.eu 117
Księgowość Urzędu 91 38 53 214 214 trzaska@urzad.gryfice.eu 117
91 38 53 232 232 stawicka@urzad.gryfice.eu
pardula@urzad.gryfice.eu
grzybowska@urzad.gryfice.eu
118
KASA 91 38 53 233 233   119
Podatek od środków transportowych 91 38 53 234 234 prystasz@urzad.gryfice.eu 120
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata skarbowa 91 38 53 234 234 kulesza@urzad.gryfice.eu 120
Gospodarka odpadami  91 38 53 269 269

egrycmacher@urzad.gryfice.eu

212
Windykacja 91 38 53 247 247 wodnicka@urzad.gryfice.eu
surowka@urzad.gryfice.eu
114
Księgowość podatkowa 91 38 53 247 247 rojek@urzad.gryfice.eu 114
Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Naczelnik Wydziału 91 38 53 240 240   217
Gospodarka nieruchomościami 91 38 53 244 244 mikulin@urzad.gryfice.eu
ratajczak@urzad.gryfice.eu
216
Geodezja i gospodarka nieruchomościami 91 38 53 242 242 jedraszewski@urzad.gryfice.eu 215
Gospodarka rolna, gospodarka nieruchomościami rolnymi
Gospodarka nieruchomościami gruntowymi
91 38 53 204 204 rusinowska@urzad.gryfice.eu
zolnowska@urzad.gryfice.eu
218
Ochrona środowiska 91 38 53 243 243 mlynarska@urzad.gryfice.eu 213
Gospodarka nieruchomościami gruntowymi 91 38 53 241 241 pawlak@urzad.gryfice.eu 214
Gospodarka odpadami 91 38 53 245 245 drazkowiak@urzad.gryfice.eu 212
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej
p.o. Naczelnik Wydziału 91 38 53 254 254 kalecki@urzad.gryfice.eu 206
Zastępca Naczelnika Wydziału 91 38 53 250 250 tyburski@urzad.gryfice.eu 203
Zamówienia publiczne 91 38 53 251 251 szredzinski@urzad.gryfice.eu 201
Gospodarka mieniem komunalnym i mieszkaniowym 91 38 53 252 252 wiznerowicz@urzad.gryfice.eu
begowska@urzad.gryfice.eu
202
Przygotowanie inwestycji i nadzór 91 38 53 250 250 raczkowiak@urzad.gryfice.eu 203
Planowanie przestrzenne 91 38 53 253 253 chruscielewska@urzad.gryfice.eu 204
Fundusz sołecki, pozyskiwanie środków zewnętrznych 91 38 53 209 209 zielinska.pozniak@urzad.gryfice.eu 232
Fundusz sołecki, pozyskiwanie środków zewnętrznych 91 38 53 249 249 kusiakiewicz@urzad.gryfice.eu 203
Samodzielne stanowiska
Promocja 91 38 53 213 213 chmiel@urzad.gryfice.eu
promocja.gryfice@wp.pl
328 (III p.)
91 38 53 248 248

bujanowska@urzad.gryfice.eu

Inspektor Ochrony Danych 91 38 53 221 221 iod@urzad.gryfice.eu 221
Gminne Biuro Reagowania
p.o. Kierownik GBR, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 91 38 53 256
91 38 53 257
256
257
cielesz@urzad.gryfice.eu 222
Sprawy obronne, kancelaria tajna 91 38 53 258 258 cielesz@urzad.gryfice.eu 225
Obrona Cywilna 91 38 53 259
91 38 53 260
259
260
gaca@urzad.gryfice.eu 226
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 91 38 53 257 257   222
Straż Miejska
Komendant Straży Miejskiej 91 38 53 202 202 kmiecik@urzad.gryfice.eu 220
Straż Miejska

91 38 53 203
601 410 310
601 412 832

203

lugowski@urzad.gryfice.eu
solowski@urzad.gryfice.eu
sulinski@urzad.gryfice.eu
szczepanski@urzad.gryfice.eu

220A
Biuro Zarządu Pływalni
Kierownik Biura Zarządu Pływalni 91 38 53 303 303 kierownik@plywalnia.gryfice.eu  
Recepcja 91 38 53 300
91 38 53 301
300
301
sekretariat@plywalnia.gryfice.eu  
Ośrodek Pomocy Społecznej
Sekretariat
Fax OPS
91 38 53 277
91 38 53 278

277
 278

sekretariat@ops.gryfice.eu 8
Dyrektor OPS 91 38 53 277 277 malek@ops.gryfice.eu  
Z-ca Dyrektora OPS 91 38 53 275 275 piwoni@ops.gryfice.eu 6
Kasa 91 38 53 270 270 a.baran@ops.gryfice.eu 1
Główna Księgowa 91 38 53 271 271 wawrzyniak@ops.gryfice.eu 1A
Księgowość 91 38 53 272 272

nicek@ops.gryfice.eu
jarzembska@ops.gryfice.eu

1B
Sekcja Realizacja Świadczeń
Stypendia szkolne
91 38 53 273 273 ogrodowczyk@ops.gryfice.eu
szulc@ops.gryfice.eu
2A
bernasinska@ops.gryfice.eu
kusaj@ops.gryfice.eu
2B
Dodatki Mieszkaniowe 91 38 53 274 274 dabro@ops.gryfice.eu 2B
Kierownik Sekcji Usług Opiekuńczych 91 38 53 276 276 stankiewicz@ops.gryfice.eu 10
Kadry 91 38 53 282 282 semczuk@ops.gryfice.eu 13
Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej 91 38 53 288 288 kowalska@ops.gryfice.eu 19
Sekcja Pomocy Środowiskowej 91 38 53 287 287

czerewaty@ops.gryfice.eu
palicka@ops.gryfice.eu
tarnawska@ops.gryfice.eu

3
91 38 53 280 280 muzyczka@ops.gryfice.eu
maslowska@ops.gryfice.eu
szczepanska@ops.gryfice.eu
nowacka@ops.gryfice.eu
11
91 38 53 281 281 grygorowicz@ops.gryfice.eu
gala@ops.gryfice.eu
12
91 38 53 283 283 ignatowicz@ops.gryfice.eu 23

Asystenci rodziny
 
91 38 53 268 268

buczkowska@ops.gryfice.eu
hoffmann@ops.gryfice.eu

327
Sekcja Pomocy Środowiskowej 91 38 53 236 236 pawlak@ops.gryfice.eu
malarczyk@ops.gryfice.eu
327
Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 91 38 53 284 284 janowska@ops.gryfice.eu 14
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego
91 38 53 286 286 miler@ops.gryfice.eu
leczynska@ops.gryfice.eu
15
91 38 53 285 285 czarniak@ops.gryfice.eu
fiedukiewicz@ops.gryfice.eu
baran@ops.gryfice.eu
16
Świadczenia wychowawcze 91 38 53 223 223 drobisz@ops.gryfice.eu 18
Świadczenia wychowawcze 91 38 53 246 246 krystek@ops.gryfice.eu
adamczyk@ops.gryfice.eu
lysiak@ops.gryfice.eu
17
Zespół Placówek Oświatowych
Sekretariat  91 38 53 291 291 zpo@zpo.gryfice.eu 301
Dyrektor  91 38 53 292 292 danilow@zpo.gryfice.eu
Główna Księgowa 91 38 53 294 294 pyc@zpo.gryfice.eu 302
 
Księgowość 91 38 53 295 295 czubaty@zpo.gryfice.eu
szeniak@zpo.gryfice.eu
Płace 91 38 53 297 297  
Kasa zapomogowo-pożyczkowa 91 38 53 298 298  
Kadry  91 38 53 293 293 leszczuk@zpo.gryfice.eu 301

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 23-02-2009 11:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Leszek Wójcikiewicz 07-12-2018 11:48