Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dane teleadresowe

 

Urząd Miejski w Gryficach
Pl. Zwycięstwa 37
72-300 Gryfice
e-mail:  urzad@gryfice.eu
www.gryfice.eu

Godziny pracy:   poniedziałek - piątek    7:30 - 15:30
Kasa Urzędu jest czynna poniedziałek - piątek   8:00 - 14:00

Burmistrz przyjmuje interesantów:
w czwartek w godz. 8:00 - 11:00 oraz 15:00 - 16:00

NIP i REGON Gminy Gryfice:
857-182-10-13
811684380

B.S. Gryfice
67 93760001 0000 0547 2001 0007

     Kod terytorialny:                             3205023
     Kod terytorialny m. Gryfice:            3205024
     Kod terytorialny Gminy Gryfice:     3205025


Publiczny Portal Informacji o Prawie (PPIoP)

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Gryficach
na platformie ePUAP

Adres skrytki dla skrzynki Urzędu Miejskiego w Gryficach
na platformie ePUAP: /e0e80qg8td/SkrytkaESP

Karty usług realizowanych w Urzędzie wraz z wnioskami
i drukami dostępne są w eBOI oraz w zakładce
„Karty usług - jak załatwić sprawę" 

   

 

 

  Nowy numer telefonu Nr wewn. E-mail Nr pokoju
CENTRALA
(Portiernia)
91 38 53 201 201   7
Sekretariat 91 38 53 200 200 urzad@gryfice.eu 103
Burmistrz Gryfic
Zastępca Burmistrza Gryfic domaradzka@urzad.gryfice.eu
Fax Urzędu 91 38 53 207 207  
Urząd Stanu Cywilnego
USC 91 38 53 210 210 wojda@urzad.gryfice.eu 21
Wydział Ogólno-Administracyjny
Sekretarz Gminy 91 38 53 212 212 sekretarz@urzad.gryfice.eu 219
Informatyk 91 38 53 221 221 igielski@urzad.gryfice.eu 221
Kadry Urzędu 91 38 53 238 238 kadry@urzad.gryfice.eu 218
Biuro Rady Miejskiej 91 38 53 215 215 szuszkiewicz@urzad.gryfice.eu 208
91 38 53 216 216 brm@urzad.gryfice.eu 210
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 91 38 53 217 217 gladka@urzad.gryfice.eu 229
Ewidencja Działalności Gospodarczej 91 38 53 218 218 pozniak@urzad.gryfice.eu 230
SZJ, kontrola zarządcza 91 38 53 224 224 kowalska@urzad.gryfice.eu 231
Ewidencja ludności, dowody osobiste 91 38 53 220 220

pesel@urzad.gryfice.eu
aniola@urzad.gryfice.eu
lisaj@urzad.gryfice.eu

228
Magazynier 91 38 53 222 222 sikora@urzad.gryfice.eu 8
Wydział Finansowy
Skarbnik Gminy 91 38 53 225 225 skarbnik@urzad.gryfice.eu 116
Główna Księgowa 91 38 53 226 226 trzaska@urzad.gryfice.eu 109
Podatek rolny 91 38 53 227 227 kmajewska@urzad.gryfice.eu 110
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 91 38 53 228 228 dziminska@urzad.gryfice.eu 111
Podatek od nieruchomości osoby prawne 91 38 53 231 231 szczepankiewicz@urzad.gryfice.eu 115
Budżet gminy 91 38 53 230 230 rojek@urzad.gryfice.eu 113
Płace Urzędu 91 38 53 214 214 haracewiat@urzad.gryfice.eu 117
Księgowość Urzędu 91 38 53 214 214 grzybowska@urzad.gryfice.eu 117
91 38 53 232 232 pardula@urzad.gryfice.eu
kowalczyk@urzad.gryfice.eu
118
KASA 91 38 53 233 233 andrzejewska@urzad.gryfice.eu 119
Podatek od środków transportowych 91 38 53 234 234 prystasz@urzad.gryfice.eu 120
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata skarbowa 91 38 53 234 234 malgorzata.sikora@urzad.gryfice.eu 120
Gospodarka odpadami  91 38 53 269 269 egrycmacher@urzad.gryfice.eu 108
Windykacja 91 38 53 247 247 wodnicka@urzad.gryfice.eu
surowka@urzad.gryfice.eu
114
Księgowość podatkowa 91 38 53 247 247   114
Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Naczelnik Wydziału 91 38 53 240 240 pawlak@urzad.gryfice.eu 217
Gospodarka nieruchomościami 91 38 53 244 244 mikulin@urzad.gryfice.eu
ratajczak@urzad.gryfice.eu
216
Geodezja i gospodarka nieruchomościami 91 38 53 242 242 jedraszewski@urzad.gryfice.eu 215
Gospodarka nieruchomościami gruntowymi 91 38 53 241 241 zolnowska@urzad.gryfice.eu 214
Ochrona środowiska 91 38 53 243 243 mlynarska@urzad.gryfice.eu 213
Gospodarka rolna, Gospodarka nieruchomościami rolnymi stachowska@urzad.gryfice.eu
Gospodarka odpadami 91 38 53 245 245 drazkowiak@urzad.gryfice.eu 212
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej
Naczelnik Wydziału 91 38 53 254 254   206
Zastępca Naczelnika Wydziału 91 38 53 261 261 tyburski@urzad.gryfice.eu 203
Zamówienia publiczne 91 38 53 251 251 skotnik@urzad.gryfice.eu 201
Gospodarka mieniem komunalnym i mieszkaniowym 91 38 53 252 252 begowska@urzad.gryfice.eu
radzewicz@urzad.gryfice.eu
202
Przygotowanie inwestycji i nadzór 91 38 53 250 250 raczkowiak@urzad.gryfice.eu 203
Planowanie przestrzenne 91 38 53 253 253 chruscielewska@urzad.gryfice.eu 204
Fundusz sołecki, pozyskiwanie środków zewnętrznych 91 38 53 209 209 zielinska.pozniak@urzad.gryfice.eu 232
Fundusz sołecki, pozyskiwanie środków zewnętrznych 91 38 53 249 249 bury@urzad.gryfice.eu 203
Samodzielne stanowiska
Promocja 91 38 53 213 213 chmiel@urzad.gryfice.eu 328 (III p.)
91 38 53 248 248 mlynska@urzad.gryfice.eu
Inspektor Ochrony Danych 91 38 53 259 259 iod@urzad.gryfice.eu 226
Gminne Biuro Reagowania
p.o. Kierownik GBR, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 91 38 53 256
91 38 53 257
256
257
cielesz@urzad.gryfice.eu 222
Sprawy obronne, kancelaria tajna 91 38 53 258 258 cielesz@urzad.gryfice.eu 225
Obrona Cywilna 91 38 53 260 260   226
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 91 38 53 257 257   222
Straż Miejska
Komendant Straży Miejskiej 91 38 53 202 202 kmiecik@urzad.gryfice.eu 220
Straż Miejska

91 38 53 203
601 410 310
601 412 832

203

solowski@urzad.gryfice.eu
sulinski@urzad.gryfice.eu
szczepanski@urzad.gryfice.eu
kutaklosik@urzad.gryfice.eu

220A
Biuro Zarządu Pływalni
Kierownik Biura Zarządu Pływalni 603-864-657   kierownik@plywalnia.gryfice.eu  
Recepcja 91 38 53 300
667-501-045
300
 
sekretariat@plywalnia.gryfice.eu  
Ośrodek Pomocy Społecznej
Sekretariat
Fax OPS
91 38 53 277
91 38 53 278

277
 278

sekretariat@ops.gryfice.eu 8
Dyrektor OPS 91 38 53 277 277 malek@ops.gryfice.eu  
Z-ca Dyrektora OPS 91 38 53 275 275 piwoni@ops.gryfice.eu 6
Kasa 91 38 53 270 270 a.baran@ops.gryfice.eu 1
Główna Księgowa 91 38 53 271 271 wawrzyniak@ops.gryfice.eu 1A
Księgowość 91 38 53 272 272

nicek@ops.gryfice.eu
jarzembska@ops.gryfice.eu

1B
Sekcja Realizacja Świadczeń 91 38 53 273 273 m.szczawinska@ops.gryfice.eu
hoderna@ops.gryfice.eu
2A
kusaj@ops.gryfice.eu 2B
Dodatki Mieszkaniowe
Stypendia szkolne
91 38 53 274 274 dabro@ops.gryfice.eu 2B
Kierownik Sekcji Usług Opiekuńczych i Wspierania Rodziny 91 38 53 276 276 stankiewicz@ops.gryfice.eu 10
Kadry 91 38 53 282 282 semczuk@ops.gryfice.eu 13
Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej 91 38 53 288 288 kowalska@ops.gryfice.eu 19
Sekcja Pomocy Środowiskowej 91 38 53 287 287

palicka@ops.gryfice.eu
nowacka@ops.gryfice.eu
muzyczka@ops.gryfice.eu

3
91 38 53 280 280 malarczyk@ops.gryfice.eu
dziedzic@ops.gryfice.eu
lysiak@ops.gryfice.eu
gnosowska@ops.gryfice.eu
11
91 38 53 281 281 grygorowicz@ops.gryfice.eu
agnieszka.kowalska@ops.gryfice.eu
12
91 38 53 283 283 ignatowicz@ops.gryfice.eu
szczepanska@ops.gryfice.eu
23
Asystenci rodziny
Sekcja Usług Opiekuńczych i Wspierania Rodziny
91 38 53 268
91 38 53 236
268
236

pawlik@ops.gryfice.eu
dudzinska@ops.gryfice.eu
rogut@ops.gryfice.eu

327
Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 91 38 53 284 284

janowska@ops.gryfice.eu

14
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego
91 38 53 286 286 Fundusz alimentacyjny
miler@ops.gryfice.eu
leczynska@ops.gryfice.eu
18
91 38 53 285 285

Świadczenia rodzinne
czarniak@ops.gryfice.eu
fiedukiewicz@ops.gryfice.eu
baran@ops.gryfice.eu

16
91 38 53 223 223
91 38 53 246 246 Świadczenia wychowawcze
adamczyk@ops.gryfice.eu
rospondek@ops.gryfice.eu
17
Zespół Placówek Oświatowych
Sekretariat  91 38 53 291 291 zpo@zpo.gryfice.eu 301
Dyrektor  91 38 53 292 292 danilow@zpo.gryfice.eu
Główna Księgowa 91 38 53 294 294 pyc@zpo.gryfice.eu 302
 
Księgowość 91 38 53 295 295 czubaty@zpo.gryfice.eu
leszczynska@zpo.gryfice.eu
302B
Płace 91 38 53 297 297 maksymczuk@zpo.gryfice.eu 302A
Kasa zapomogowo-pożyczkowa 91 38 53 298 298 twarog@zpo.gryfice.eu
Kadry  91 38 53 293 293 leszczuk@zpo.gryfice.eu 301

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 23-02-2009 11:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Daniel Igielski 26-03-2021 08:44